Aforizam dana

Kad su svi na liniji, linija se ne vidi.

http://www.frazarij.com